Partshøring af forslag til nye interesseområder, udtagning af eksisterende graveområder og miljøgennemgange af forslag til nye graveområder

Oversigt over indsigelser

Høringsnotat til partshøring af forslag til nye interesseområder, forslag til områder, der tages ud af råstofplanen og af udkast til miljøgennemgange for forslag til mulige nye graveområder i Råstofplan 2020.

Søgning

Ved indtastning af søge ord eller et specifikt løbenummer kan du afgrænse visningen nedenfor. Dernæst kan søgningen afgrænset til indsigelser der vedrører en enkelt myndighed.

×
Nr. Modtagelsesdato Overskrift Afsender
042753 2019-04-25 Partshøring om udtagning af råstofgraveområde 12 Anisse Nord Morten Schultz
042851 2019-05-02 Konfilkt mellem graveområde og placering af spildevandsanlæg Gribvand A/S
042857 2019-05-03 Interesseområde "Dronningmølle" bør fjernes fuldstændigt Bjørn Kisbye Engsig
042886 2019-05-06 Råstofplan 2020 - Hillerød Kommune Niels Jørgen Rosenstand Thomsen
042889 2019-05-06 Indsigelse mod Maria Fray
042898 2019-05-08 Råstofplan 2020 JLL Ejendomsinvest ApS
042899 2019-05-08 Høringssvar på partshøring om afvinsig af genoptagelse af forslag til nyt graveområde ved Vindekilde HCS A/S Transport & Spedition
042925 2019-05-09 Vedr. graveområde i Høbjerg og kørsel til og fra graveområde. Thonny birch
042926 2019-05-09 Afstand til skel ved beboelse Thonny Birch
042931 2019-05-09 Reetablering af området i Høbjerg efter gravning Thonny Birch
042972 2019-05-13 Partshøring om udtagning af råstofgraveområde 12 Anisse Nord Råstofgraveområdet Morten Schultz
042991 2019-05-14 Interesseområde Nellerød Christian Brydensholt
043009 2019-05-14 Bregnerød Mette Mosgaard Steffensen
043032 2019-05-15 Høring: Udkast til Råstofplan 2020 Fredensborg, Gribskov og Helsingør Kommuner Stad & Egn - Forum for bolig, plan og byggekultur i Helsingør Kommune
043085 2019-05-17 Råstofudvinding vest for Sundbylille John Carlsen
043129 2019-05-18 Grusgrav mellem Søsum, Ganløse og Slagslunde Nicole Unterberg
043138 2019-05-19 Forslag til nyt graveområde SKÆVINGE Meløse Vandværk A.m.b.a.
043224 2019-05-21 Høringssvar fra Høje-Taastrup Kommune på partshøring om udvidelse af graveområde J5 Hedeland ved Reerslev Høje-Taastrup Kommune
043230 2019-05-21 Partshøring - Råstoplan 2020 - fra Lokalrådet i Uvelse/Lystrup Lokalrådet i Uvelse/Lystrup
043242 2019-05-21 Grave-og interesseområde ved Lille Rørbæk Annette Andersen
043256 2019-05-22 Graveområde Søsum Jens-Ole Koch
043269 2019-05-22 Grusgrav Søsum Slagslunde ganløse Flemming dombernowsky
043273 2019-05-23 Råstofpanlægning generelt Lars Juel Sørensen
043292 2019-05-23 Forslag til nyt graveområde ved Græse Bakkeby - Frederikssund Annette Jensen
043318 2019-05-23 Nej til Søsum-Ganløse grusgrav Denise Valentin Engraf Grydell
043320 2019-05-23 Grusgrav ved Ganløse Allan Randlev
043354 2019-05-24 Grusgrav søsum Christine Larsen
043369 2019-05-24 Nej tak til grusgrav i Ganløse Andersen
043390 2019-05-24 Høringsvar til råstofplanen 2020 – Slagslunde 24. maj 2019 Slagslunde Vandværk
043396 2019-05-24 grusgrav jan thomsen
043409 2019-05-24 Høringssvar ang. råstofindvinding Lisbeth Gram Holdum
043471 2019-05-24 Grusgrav ved ganløse Henriette de bang
043491 2019-05-25 Grusgrav Bregnerød Hella Danø
043501 2019-05-25 Grusgrav Sanne lind
043508 2019-05-25 Bregnerød - Furesø Kommune Niss Brodersen
043518 2019-05-25 Bregnerød, udlægning til grusgrav. Flemming Andersen
043572 2019-05-26 Dronningmølle området. Villingerødvej 45. Sigrid Christensen
043576 2019-05-26 Grusgrav ved Søsum trafik og grundvandssænkning Jens Frederik Nyborg
043578 2019-05-26 Høringssvar vedr. råstofplan 2020 i Egedal Kommune Palle Kristensen
043579 2019-05-26 Høringssvar Råstofplan 2020 Egedal Kommune Ellis Haurum
043584 2019-05-26 Søsum graveområde Thomas Buch
043585 2019-05-26 Interesseområde Bregnerød, Furesø kommune Borgerforeningen for Bregnerødområdet (BB)
043586 2019-05-26 Interesseområde Bregnerød, Furesø kommune Lise Gram
043589 2019-05-26 Søsum graveområde - fond til kompensation for lunge skader thomas buch
043591 2019-05-26 Søsum graveområde - sundhed og lungesygdomme thomas buch
043593 2019-05-26 Søsum graveområde - proportionalitet mellem vundet og tabt værdi thomas buch
043594 2019-05-26 Søsum graveområde - ukvalificeret rapport danner grundlag for indstillingen thomas buch
043596 2019-05-26 Søsum graveområde - silika toxicitet thomas buch
043604 2019-05-26 Protest mod udvinding af råstof/grus i Bregnerød Anne Og Ole Steen Hansen
043610 2019-05-26 Søsum graveområde - klarhed om støv relaterede kroniske sygdomme og specifikke børne grænseværdier thomas buch
043612 2019-05-26 Grusgrav i Landerslev lisbeth petersen
043635 2019-05-27 Vedr. Udvidelse af område D4, Lyngerup og Landerslev vest Landerslev Bylaug
043636 2019-05-27 Ammendrup område er for tæt på bebyggelsen Høbjerg Thonny Birch
043637 2019-05-27 Gravhøj på Bavnehøj ved Høbjerg Thonny Birch
043641 2019-05-27 Støv og støjforhold i landsbyen Høbjerg Thonny Birch
043651 2019-05-27 Høringssvar Vedr. forslag til udvidelse af graveområde D4, Lyngerup og graveområde Landerslev Vest Marie Arentoft
043653 2019-05-27 Vedr. forslag til udvidelse af graveområde D4, Lyngerup og graveområde Landerslev Vest Søren Madsen
043660 2019-05-27 Partshøring af forslag til nyt graveområde Stålhøjgård VIBEKE FLOOR JENSEN
043672 2019-05-27 Bregnerød Niels Henriksen
043680 2019-05-27 Vedr. forslag til udvidelse af graveområde D4, Lyngerup og graveområde Landerslev Vest simon brolund
043698 2019-05-27 Grusgrav i Bregnerød, Furesø kommune Jan Perfeldt
043723 2019-05-28 Helsingør Kommunes høringssvar vedr. Råstofplan 2020 Helsingør Kommune
043727 2019-05-28 Bemærkninger om grundvand/drikkevand til partshøring om forslag til nyt graveområde ved Søsum i Egedal Kommune til Råstofplan2020 Jens-Ole Koch
043748 2019-05-28 Høringssvar vedr. udpeget gravområde - Ølsted Nord Ølstedlisten
043760 2019-05-28 Påvirkning af natur og omgivelser Nicolai Kamuk
043769 2019-05-29 PROTEST : NEJ TAK TIL REGIONHOVEDSTADENS PLANER OM GRUSGRAV NÆR BJELLEKÆR KILDEPLADS, SØSUM Niels og Maj-Britt Foged
043782 2019-05-29 Stålhøjgård Lars Juel Sørensen
043785 2019-05-29 Stålhøjgård og fredning Lars Juel Sørensen
043789 2019-05-29 Forslag til graveområde ved Søsum i Egedal Kommune Christina Vesterholm og Frederik Møller Johansen
043805 2019-05-30 Grusgrav vest for Landerslev magnus skovsøe
043811 2019-05-30 grusgrav vest for Landerslev Michel Pedersen
043812 2019-05-30 Grundvandsbeskyttelse ved Onsved Skuldelev Vandværk
043818 2019-05-30 Høringssvar vedr. graveområde Stålhøjgård Jilli Ubbesen og Gina Gausting
043833 2019-05-30 https://www.regionh.dk/miljoe/raastoffer/raastofplan/Sider/Partsh%C3%B8ring%20og%20borgerm%C3%B8der.aspx?rhKeywords=partsh%C3%B8ring Ralph Sonne
043834 2019-05-30 Råstofplan 2020 - indsigelse i forbindelse med forslag om udvidelse af udvindingsområdet Ammendrup B1 Marie Louise Qvist
043857 2019-05-30 Grusgrav syd/vest for Landerslev. Birk petersen
043864 2019-05-30 Nej til grusgrav ved Ganløse Kent Tram Møller
043867 2019-05-30 Bekymringer for de små landsbyer Zia
043876 2019-05-30 Grusgrav Egedal/. Søsum/Ganløse/Slagslunde Rudi Larsen
043877 2019-05-30 Grusgrav i Egedal/Søsum/Ganløse/slagslunde Camilla Larsen
043890 2019-05-31 Nej tak til grusgrav i Søsum, Ganløse og Slagslunde! Tenna Gribfeldt Jensen
043892 2019-05-31 Nej tak til grusgrav i Søsum, Ganløse og Slagslunde!! Kasper Gribfeldt Jensen
043893 2019-05-31 Bregnerød Lars Juel Sørensen
043909 2019-05-31 Indsigelse mod grusgravning på Galgebakken, Bøtterup. Matr. 6h og 6d. Fra Lottesmindevej 11. Per Lauritzen. PER VAGN LAURITZEN
043922 2019-06-01 Høringssvar vedrørende forslag om ændring af råstofplanen - specifikt udvidelse af grusgraven mod Landerslev. Simone Kikkenborg og Jannik Jakobsen
043931 2019-06-01 Grusgrav mellem Søsum, Ganløse og Slagslunde Niels Østergaard Pedersen
043957 2019-06-01 Høringssvar, D4 Lyngerup, fra Solhøjstræde 16, 3630 Jægerspris Nikoline Frost, Peter Rohden Skov
043972 2019-06-02 Bregnerød Grusgrav Erik Clausen
043976 2019-06-02 Partshøring om nyt forslag til nyt graveområde B1 Ammendrup beliggende i Høbjerg Jeanette Hjermind
043979 2019-06-02 Indsigelse mod forslag om udvidelse af graveområde A1 Bøtterup fra Esrumvej 431, 3080 Tikøb Jan Kidholm
043985 2019-06-02 Partshøring ang. Råstofplan 2020, Ammendrup (Høbjerg) Sune Pelle Borregaard
043996 2019-06-02 Råstofindvinding Græse Landsby /Græse Bakkeby Kurt Villumsen
043998 2019-06-03 Høringssvar vedrørende Råstofplan 2020 Region Hovedstaden Toelt Landsbylaug v/ Finn Jensen
044001 2019-06-03 Vedr. foreslået graveområde ved Søsum By Jon Ammendrup
044006 2019-06-03 Fredensborg Kommunes høringssvar til partshøring om forslag til nyt interesseområde ved Store Fælled og Lille Toelt Fredensborg Fommune
044008 2019-06-03 Manglende indkaldelse til Partshøring Mette Johannsen
044009 2019-06-03 Indsigelse mod nyt graveområde Mette Johannsen
044010 2019-06-03 Indsigelse mod udvidelse af gravområdet Mette Johannsen
044011 2019-06-03 Indsigelse mod nyt graveområde Mette Johannsen
044012 2019-06-03 Partshøring af muligt nyt graveområde Ølsted i Halsnæs Kommune - Byrådets svar Halsnæs Kommune
044013 2019-06-03 Grusgrav mellem Søsum, Slagslunde og Ganløse Kathrine Hinge Ellehauge
044018 2019-06-03 Vedrørende graveområde D4, Lyngerup og graveområde Landerslev Vest Lisbet Pinnerup Møller
044020 2019-06-03 Indsigelse mod grusgravning på Galgebakken, Bøtterup. Matr. 6h og 6d. Fra Susanne Kyed, Lottesmindevej 7, 3080 Tikøb. Susanne Kyed
044024 2019-06-03 Regionens råstofplan 2020 - NEJ til grusgrav i Bregnerød Line Nielsen
044026 2019-06-03 Høringssvar omhandlende forslag til graveområde ved Dronningmølle ift. miljøvurdering af Råstofplan 2020 Niels og Estrid Lawaetz
044033 2019-06-03 Indsigelse udvidelse af grusgrav i Høbjerg Helsinge joana ramos
044034 2019-06-03 Høbjerg (Ammendrup) Efterbehandling og kørselsforhold Thonny Birch
044046 2019-06-03 Sundhed og livskvalitet Henrik Hulstræm
044049 2019-06-03 Høringssvar til foreslået graveområde mellem Søsum, Slagslunde og Ganløse Råstofplan 2020 Flemming Høners
044050 2019-06-03 Råstofindvinding matrikel 1f Høbjerg sognn Ammendrup. Øivind Kaas-Larsen
044054 2019-06-03 Høringssvar vedr. Landerslev Jørn Holm
044056 2019-06-03 Vedrørende grusgravning Matr. nr. 6c, 6æ, 15g, 32a Græse by, Græse Marianne Stannum
044070 2019-06-04 Bregnerød Susanne Brodersen
044086 2019-06-04 Høringssvar om Råstofplan 2020 Afgivet af Danmarks Naturfredningsforening, Frederikssund Danmarks Naturfredningsforening, Frederikssund
044091 2019-06-04 Partshøring vedr. Råstofplan 2020 Onsved Bylaug v. Lasse Gustavsen
044092 2019-06-04 Kommentarer til gennemgang af mulige indvirkninger på miljøet ved forslag til graveområde ved Dronningmølle i Gribskov Kommune Niels og Estrid Lawaetz
044093 2019-06-04 Høringssvar til interesseområde ved Horserød/ Borsholm Overdrev Katrine Binzer
044101 2019-06-04 Råstofplan 2020 - Forslag til nyt graveområde ved Rørbæk – Bemærkninger i forbindelse med partshøring – Peter Theill, Bykærvej 20, 3600 Frederikssund Peter Theill
044103 2019-06-04 Graveområde Krogstrup ROMU - Frederikssund Museum
044105 2019-06-04 Graveområde Lillerørbæk ROMU - Frederikssund Museum
044106 2019-06-04 Graveområde Græse bakkeby ROMU - Frederikssund Museum
044107 2019-06-04 Udtagelse af graveområde E4 Niels Mortensen
044109 2019-06-04 Graveområdet ved Søsum - Råstoffernes kvalitet Jens-Ole Koch
044110 2019-06-04 Høringssvar til Store Fælled, Fredensborg Susan:Koux
044120 2019-06-04 Kulturarv Frederikssund Museum, ROMU
044122 2019-06-04 høringssvar til graveområde på stålhøjgård Mogens Carlo Hansen
044127 2019-06-04 Råstofplan 2020 Anne Spragge
044129 2019-06-04 Område som jeg har mærket "Nummer 1" ved Bregnerød Hans Henriksen
044130 2019-06-04 Befolkning og Sundhed/Begrænsninger og gener overfor Befolkningen Christina Hulstrøm
044131 2019-06-04 Afstand til skel kan ikke accepters Günther Swinnen
044132 2019-06-04 Løbetid på graveaktivitet Günther Swinnen
044133 2019-06-04 Skader på hus, hvor får man erstatning fra. günther Swinnen
044134 2019-06-04 Information til beboere i Høbjerg og langs kildevej Günther Swinnen
044135 2019-06-04 Trafik gennem Høbjerg. Günther Swinnen
044137 2019-06-04 Råstofplan 2020 for Søsum i Egedal kommune Peter og Bente Raaschou
044139 2019-06-04 Foreslået graveområde ved Søsum Birte Nygaard
044151 2019-06-04 Indsigelse mod Furesø – Bregnerød som interesseområde i Råstofplan 2020. Thomas Mortensen
044153 2019-06-04 Vedr. graveområde ved Dronningmølle hanne og Erik Stubkær
044157 2019-06-04 Ang. forslag om grusgrav mellem Søsum, Ganløse og Slagslunde Henrik Alsing Friberg
044175 2019-06-04 Høringsvar Råstofplan 2020 - Lille Rørbæk, Frederikssund Anne Precht
044179 2019-06-04 Partshøring om graveområder i Høbjerg (Ammendrup) Helsinge Søren Møller-Jensen
044192 2019-06-05 Vedr.: Høringssvar omhandlende forslag til graveområde ved Dronningmølle ift. miljøvurdering af Råstofplan 2020 Beboergruppe v/Karen Blincoe
044197 2019-06-05 Kommentar til planer om grusgrav i og omkring bregnerød Lykke Thingmann Stead
044203 2019-06-05 Udpegningen af grusgrav i Bregnerød/Furesø Tommy Dal
044204 2019-06-05 Høringsvar til Region Hovedstaden vedrørende Råstofsplan 2020 Snostrup Menighedsråd
044211 2019-06-05 Grusgrav v Søsum,Ganløse,Slagslunde Jane Birkegaard
044218 2019-06-05 Nej til Grusgrav mellem Søsum, Slagslunde og Ganløse. Anne-Sofie Brene
044222 2019-06-05 Indsigelse mod råstofudvinding - grusgrav i Bregnerød Heidi Kaas Klitgaard
044223 2019-06-05 Forslag til nyt graveområde i Skævinge - Biologisk mangfoldighed Thomas Beck
044224 2019-06-05 Forslag til grusgrav i Bregnerød Camilla Frimann
044227 2019-06-05 Høringssvar Region Hovedstaden råstofplan 2020 Ninna Neumann
044228 2019-06-05 Forslag til nyt graveområde i Skævinge - Landskab og jordbrug Thomas Beck
044229 2019-06-05 Forslag til nyt graveområde i Skævinge - Trafik / infrastruktur Thomas Beck
044231 2019-06-05 Forslag til nyt graveområde i Skævinge - Kulturarv Thomas Beck
044232 2019-06-05 Forslag til nyt graveområde i Skævinge - Befolkning og sundhed Thomas Beck
044234 2019-06-05 Grusgrave Bregnerød, Furesø Kommune Claus Melgaard
044235 2019-06-05 Forslag til nyt graveområde i Skævinge - Process Thomas Beck
044236 2019-06-05 Høringssvar Bregnerød Lars Bo Kaas Klitgaard
044237 2019-06-05 Partshøring vedr. forslag til nyt interesseomrmåde i Furesø Kommune Solgaarden
044239 2019-06-05 Høringssvar D4 Lyngerup - Frederikssund Kommune Michael Tange
044240 2019-06-05 Partshøring til ændringer i Råstofplan 2020 Danmarks Naturfredningsforening i Egedal kommune
044244 2019-06-05 Interesseåmråde Bregnerød Aske Drasbæk
044247 2019-06-05 Partshøring om udvidelse af grusgrav i jægerspris ved landerslev/Lyngerup Christian Jeppesen
044250 2019-06-05 Indsigelser mod vurderingen til forslag om udlæg af nye råstofinteresse- og graveområder ved Søsum/Ganløse ifm. forslag til Råstofplan 2020. Frank Hartmann Rasmussen - talsmand for familien Hartmann Rasmussen
044253 2019-06-05 Interesseområde Laugø martin vestergård
044254 2019-06-05 Høringssvar Landerslev Michael Højgaard
044255 2019-06-05 Råstoffplan 2020 - Søsum Kirstine Nørgaard Axelsen
044258 2019-06-05 Privat høringssvar vedrørende Region Hovedstadens Råstofplan 2020, udpeget grave- og interesseområde ved Søsum by, i Egedal kommune. Henning Nørgaard Axelsen
044259 2019-06-05 Partshøring – forslag til graveområde ved Græse Bakkeby, Frederikssund Kommune CVR nr 36374446 Fællesforeningen for Græse Bakkeby
044260 2019-06-05 Distriktskole Ganløse bekymring for sundhed og trafiksikkerhed Distriktskole Ganløse
044261 2019-06-05 Beskyttede dyr Christina Hulstrøm
044264 2019-06-05 Vedr. nyt graveområde ved Krogstrup Nicolai og Stine Grahn Kongstad
044268 2019-06-05 DN Fredensborgs kommentarer til udkast til Råstofplan 2020 Danmarks Naturfredningsforening Fredensborg v. formand Jens Søndergaard
044270 2019-06-05 Høringssvar forslag til graveområde Søsum Niels Jespersen
044272 2019-06-05 Grusgrav Bregnerød (Furesø Kommune) Mikkel Aude
044277 2019-06-05 Vores bidrag til partshøringen er et læserbrev, skrevet til lokalavisen Birgitte og Flemming Adsersen
044280 2019-06-05 Partshøring tl forslag om grusgrav mellem Søsum, Ganløse og Slagslunde Sofie Dikeledi Kold Jespersen
044282 2019-06-05 Høringssvar vedrørende grusgravning i Landerslev. graveområde D4, Lyngerup og graveområde Landerslev vest. Jette Jensen
044288 2019-06-05 Partshøring ifm. interesseområde for råstofplan 2020 - Søsum Øst Svend Hansen
044290 2019-06-05 Grusgrav mellem Søsum, Slagslunde og Ganløse Idrætsformand Steffen Mattrup Lund-Hansen
044294 2019-06-05 Indsigelse mod forslag til råstofplan 2020 Landerslev Bylaug
044297 2019-06-05 Bemærkninger til partshøring om forslag til nyt graveområde ved Søsum i Egedal kommune til Råstofplan 2020, fra foreningen Slagslunde gamle Bydel Foreningen Slagslunde Gamle Bydel
044307 2019-06-05 Råstofgravning ved Ll. Rørbæk vil være ødelæggende for unik rigkær Dansk Botanisk Forening
044310 2019-06-05 Høringssvar på forslag til ændringer til Råstofplan 2020 - Interesseområde Laugø Susanne og Niels Johan Drisdal Hansen
044313 2019-06-06 Grusgrave i Bregnerød Inge Lise Bank Melgaard
044314 2019-06-06 Partshøring om revideret råstofplan 2020 Friluftsrådet Storkøbenhavn Nord
044320 2019-06-06 Partshøringssvar råstofplan 2020 vedr. området omkring Onsved/Krogstrup Kyndby-Krogstrup Menighedsråd, Frederikssund Provsti
044323 2019-06-06 Høringssvar for nyt graveområde ved Søsum Carsten & Jannie Lund
044334 2019-06-06 RH foreslår grusgrav i det område, hvor Fr.borg Amt indførte indsatsplan for grundvand! Niels Foged
044341 2019-06-06 Høringssvar vedrørende råstofgravning i Helsingør kommune Helle Øelund sender på vegne af Tine Falkentorp
044343 2019-06-06 Partshøring - forslag til råstofplan 2020 Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov
044348 2019-06-06 Bemærkninger til parts-høring om forslag til nyt graveområde ved Søsum i Egedal kommune til Råstofplan 2020, fra foreningen Slagslunde gamle Bydel Slagslunde Gamle Bydel
044349 2019-06-06 Forslag til interesseområde Uvelse Henrik Nederschier
044350 2019-06-06 Novafos høringssvar på råstofplan 2020_Frederikssund Novafos
044352 2019-06-06 Bekymring ang. grusgravs placering ved Søsum og Ganløse (3660) Ann Skogstad-von Qualen
044353 2019-06-06 Trafikpåvirkning ved foreslåede graveområde ved Søsum. Palle Jensen
044354 2019-06-06 Høringssvar vedr. partshøring af forslag til udvidelse af graveområde Ledøje Vest. Ledøje Bylaug samt flere partshøringsberettigede
044355 2019-06-06 Vedr. partshøring i.f.m. forslag til ændringer af oplæg til Råstofplan 2020; Dronningmølle interesseområde. Michael Christensen
044356 2019-06-06 Trafikforhold, privatevandboringsforhold samt logistiske udfordringer med Råstofplan 2020 Kim Kragh
044359 2019-06-06 Forslag til nyt graveområde i Skævinge - Biologisk mangfoldighed og grundvandsstandssænkning Thomas Beck
044364 2019-06-06 Indsigelse mod interesse- og graveområde nær Søsum og Ganløse Julie Frank
044366 2019-06-06 Forslag til nyt graveområde i Skævinge - Biologisk mangfoldighed og okkerforurening Thomas Beck
044370 2019-06-06 Protest mod foreslået graveområde nord for Søsum. Casper Kold Jespersen
044371 2019-06-06 Høringssvar på forslag til ændringer til Råstofplan 2020 - Interesseområde Laugø Ulrik Møller
044372 2019-06-06 Høringssvar vedr. råstofplan 2020 - fra Jørgen Dahl Thomsen - Meløsevej 33, 3320 Skævinge Jørgen Dahl Thomsen
044375 2019-06-06 Furesø Kommunes høringsvar til forslag om udpegning af interesseområder for råstofgravning ved Bregnerød Furesø Kommune
044380 2019-06-06 Partshøring af forslag til nyt graveområde Stålhøjgård Allerød Kommune
044381 2019-06-06 Høringssvar RP2020 - Søsum udpegning Søsum Borger- og Grundejerforening
044382 2019-06-06 Egedal Kommunes hørringssvar til miljøscreening af forslag til graveområder Egedal Kommune
044385 2019-06-06 Hensyn til grundvandsbeskyttelse i en række forslag til områdeudpegninger [Råstofplan 2020] HOFOR A/S
044386 2019-06-06 Gribskov Kommuns partshøring Gribskov Kommune
044387 2019-06-06 Hillerød Kommune - svar på partshøring Hillerød Kommune
044388 2019-06-06 Høringssvar fra Frederikssund Kommune og Skuldelev Vandværk a.m.b.a. vedr. miljøvurdering af nye råstofgraveområder Frederikssund Kommune
044398 2019-06-06 Vedrørerende udlæg af Stålhøjgård Pernille Darelius
044402 2019-06-06 Slots- og kulturstyrelsens samlet høringssvar til Region Hovedstadens Forslag til Råstofplan 2020 Slots- og Kulturstyrelsen, Center for Kulturarv
044403 2019-06-06 Høringssvar vedr. råstofplan 2020 - interesseområde Laugø Laugø Bylaug
044404 2019-06-06 Grusgrav ved Søsum Sisse Siegumfeldt
044406 2019-06-06 Høringssvar udvidelse D4. Kirsten Styltsvig
044407 2019-06-06 Partshøring /høringssvar Mie Hansen
044412 2019-06-06 Råstofudnyttelse af to områder I Bregnerød Furesø By og Land
044415 2019-06-06 Søsum Ganløse potentielle graveområde – sundhedsskadeligt støv thomas buch
044417 2019-06-06 Partshøring om forslag til nyt interesseområde Lille Toelt Stig Huniche
044420 2019-06-06 Partshøring om grusgrav ved Krogstrup Gl.stationsvej 3 Mette Olsen
044423 2019-06-06 Høringssvar vedrørende foreslået udvidelser af graveområde Ammendrup/Høbjerg grusgrav Lene Margrete Moesby
044424 2019-06-06 Indsigelse mod grusgrav mellem Søsum, Ganløse og Slagslunde Bent Dolowy Hansen
044425 2019-06-06 Høringssvar vedr. Forslag til nyt interesseområde Søsum Øst og til nyt graveområde Søsum Peter Freiesleben
044445 2019-06-06 parthøring omkring grusgrav i meløse/skævinge Camilla Hay
044448 2019-06-06 Graveområde ved Li. Rørbæk Carsten Hamann
044455 2019-06-06 Høringssvar Region Hovedstaden råstofplan 2020 Ninna Neumann
044456 2019-06-06 Damvadvej 46 - Høringssvar Henrik og Hanne Schiøtt
044459 2019-06-06 Graveområde Ølsted Beboerne Ubberupvej 18
044463 2019-06-06 Nej til grusgrav i Søsum Camilla Hollender
044464 2019-06-06 Partshøring af forslag til nyt graveområde Landerslev Vest Martin Søndergaard Kudsk
044465 2019-06-06 Forslag til graveområde ved Skævinge i Hillerød Kommune Naturstyrelsen Nordsjælland
044468 2019-06-06 NEJ TAK TIL GRUSGRAV I SØSUM Ofelia Gammelgaard Hollender
044471 2019-06-06 NEJ TIL GRUSGRAV Morten Hollender Gammelgaard Poulsen
044472 2019-06-06 Høringssvar : Forslag til nyt graveområde Søsum Jacob Hyldegaard
044473 2019-06-06 Høringssvar vedr. råstofinteresseområde i Bregnerød Lotte Krogh og Bent Rasmussen
044477 2019-06-06 Vandforsyning Bjørn Jensen
044478 2019-06-06 Høringssvar til råstofplan 2020 - graveområde omfattende Søsum Trine Bjørn Jakobsen
044481 2019-06-06 Store Fælled på Langstrupvej 9 og 15 ved Fredensborg som interesseområde for udvinding af grus Langstrup Landsbylaug
044488 2019-06-06 Indsigelse mod Nyt Graveområde Skævinge, Hillerød Kommune Niels Skau
044491 2019-06-06 Nej til grusgrav i Bregnerød Brian Koning
044494 2019-06-06 Høringssvar vedrørende udpegning af interesse- og graveområde mellem Søsum og Ganløse Sune og Helle Obsen
044496 2019-06-06 Regionens råstofplan 2020 - en trussel mod klima, natur, mennesker og dyr Line Nielsen
044497 2019-06-06 Trafik og infrastruktur vedrør. Skævinge interesse- og graveområde. Peter Fabricius og Anne Johannisson
044498 2019-06-06 Partshøring - Indsigelse mod etablering af "Graveplads Skævinge" jens termansen
044501 2019-06-06 Naturbeskyttelse vedr. Skævinge interesse- og graveområde. Peter Fabricius og Anne Johannisson
044502 2019-06-06 Støj og vibrationer. Skævinge interesse- og graveområde Peter Fabricius og Anne Johannisson
044503 2019-06-06 Partshøring af forslag til nyt graveområde Onsved Jens Winther
044504 2019-06-06 Partshøring om forslag til nyt interesseområde Søsum Øst Jan og Jane Jakobsen
044505 2019-06-06 Graveområde Skævinge Jørgen Bacher Nielsen, Danmarks Naturfredningsforening, Hillerød
044508 2019-06-06 Slagslunde Buresø Landsbylaug - Partshøring af Råstofplan 2020 Slagslunde Buresø Landsbylaug
044509 2019-06-06 Partshøring af forslag til nyt graveområde Krogstrup. Katja Malmros Poulsen / Peter Thomas Nors Hansen
044510 2019-06-06 Natur og vand Lene Weck Nielsen
044511 2019-06-06 Jordvarmeanlæg på Matrikel 19 C, Skovbakkevej 9. Skævinge graveområde Peter Fabricius og Anne Johannisson
044512 2019-06-06 Høringssvar vedr. forslag til nyt graveområde og eksisterende og nyt interesseområde ved Søsum. Søren Ring Ibsen
044513 2019-06-06 Kultur Lene Weck Nielsen
044514 2019-06-06 Sundhed Lene Weck Nielsen
044515 2019-06-06 Trafik Lene Weck Nielsen
044516 2019-06-06 Høringssvar - råstofudvinding Philip Rasmussen
044517 2019-06-06 Vedr. muligt gravområde i Skævinge (grusgravsprojekt) Julie Weck Henriksen
044533 2019-06-07 Utilstrækkelig, uigennemsigtig og sandsynligvis udygtig Fase 1 kortlægning i Region Hovedstaden. Bedre lovgivning er påkrævet Niels Foged
044540 2019-06-07 Bedre lovgivning og reel værdisætning for råstoffer Niels Foged
044543 2019-06-07 Høringssvar til udpegelse af gravområde og interesseområde ved Søsum til Råstofplan 2020 Mette Bisgaard Petersen og Mark Keller
044549 2019-06-08 Grusgrav ved Søsum Tina Mikkelsen
044553 2019-06-08 Grusgrave i Søsum Benny Mikkelsen
044558 2019-06-09 Interesseområde Bregnerød - Råstofplan 2020 Mads Kristoffer Storgaard Mehlsen
044559 2019-06-09 Interesseområde Bregnerød - Råstofplan 2020. Denne høringskommentar berører Naturens anvendelse og adgang hertil Mads Kristoffer Storgaard Mehlsen
044560 2019-06-09 Interesseområde Bregnerød - Råstofplan 2020 - Denne høringskommentar berører de afledte effekter for områdets beboere. Mads Kristoffer Storgaard Mehlsen
044584 2019-06-11 Region Hovedstaden, Råstofplan, Halsnæs Kommune, Ølsted Ølsted Trafikgruppe
044588 2019-06-11 Indsigelse mod grusgrav på Kirkebakken Ølsted menighedsråd
044593 2019-06-11 Indsigelse til Region Hovedstadens råstofplan Ubberup ved Ølsted, Halsnæs kommune. Mie & Stig Hansen
044598 2019-06-12 Høringssvar til udlægning af Bregnerød som interesseområde Anne Buus Henriksen og Bjarke Brink Buus
044622 2019-06-12 Interesseområde Bregnerød Mie Kirstine Christensen, Anders Nørregaard Iversen, Torben Kondrup-Gram
044632 2019-06-12 Høringssvar vedr. Råstofplan 2020 - specifikt Bregnerød. Lars Hovgaard
044643 2019-06-13 Klage over planer om tilladelse til Grusgrav i Bregnerød området. Lone Hansen
044649 2019-06-13 INDSIGELSE Interesseområde STORE FÆLLED, Fredensborg kommune Jens Erik Udsen
044650 2019-06-13 Grusgrav Ammendrup Tine Herbst
044656 2019-06-13 Indsigelse til forslag om interesseområde Lille Toelt. Scan Group A/S
044657 2019-06-13 Protest imod udvidelsen af graveområdet i Landerslev Lykke & Kjeld M Hansen
044666 2019-06-13 Høringsvar ifm råstofplan 2020 Lars Ruby
044687 2019-06-14 Stop forslag om etablering af grusgrav i Bregnerød. Mark Martens-Anderson
044692 2019-06-14 Indsigelse mod udpegning til intersseområde for råstofindvinding, Bregnerød Stengården, Økologisk landbrug, gåtdbutik og café
044698 2019-06-15 Partshøringssvar råstofplan 2020 DN Allerød Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling Allerød
044708 2019-06-16 Partshøring ang. Råstofplan 2020, Ammendrup (Grusgrav i Høbjerg by) LILIANA BJERGSØ
044721 2019-06-17 Nej til planer om grusgrav nord for Søsum 2019 Maj-Britt Foged
044726 2019-06-18 Partshøring til udkast til råstofplan fra Nationalpark Kongernes Nordsjælland Nationalpark Kongernes Nordsjælland
044735 2019-07-19 Interesseområde ved Høbjerg Hegn Mette Hald Simonsen
044736 2019-07-19 Forslag til graveområde ved Lille Rørbæk Det Konservative Folkeparti i Fredensborg Kommune
044737 2019-07-19 Grusgravning i Egedal Kommune Ganløse Bylaug
044740 2019-07-19 Høringssvar fra Bregnerødgård ApS Bregnerødgård ApS
044741 2019-07-19 Indsigelse mod grave- og interesseområdet ved Skævinge Johan Leonhard Svendsen
044742 2019-07-19 Høringssvar Tegners Museum og Statuepark Tegners Museum og Statuepark
044744 2019-07-19 Forslag til graveområde ved Søsum, Råstofplan 2020 Tommy von Pein
044745 2019-07-19 Råstofplan 2020 - Egedal Kommune René Boesen
044747 2019-07-19 Etablering af grusgrav ved Ganløse - dokumentation efterspørges Maria Stenderup
044749 2019-07-22 Høringssvar fra borgergruppen i Li. Rørbæk Borgergruppen i Li. Rørbæk